Regulamin korzystania z basenu "Family Resort Gaski"

1. Część ogólna

 • Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie powinny przebywać pod opieką dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 • Przed rozpoczęciem z korzystania z basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.
 • Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 • Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. Wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych
  2. Podawania napojów, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych,
  3. Wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  4. Przebywania zwierząt,
  5. Wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających

2. Zasady korzystania z basenu

 • Wejście do basenu następuje wyłącznie po zdjęciu obuwia, przy użyciu schodków.
 • Na terenie basenu zabrania się:
  1. Biegania po obejściu, dojściu oraz wokół basenu,
  2. Wpychania do wody innych użytkowników,
  3. Skakania do wody,
  4. Wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia, przedmiotów, piachu, zabawek z piaskownicy,
  5. Zakazuje się wnoszenia na teren basenu ostrych narzędzi, szklanych opakowań, sztućców,
  6. Zakazuje się jedzenia, picia oraz żucia gumy w basenie,
  7. Niszczenia wyposażenia,
  8. Zanieczyszczania wody basenowej oraz wylewania wody,
  9. Manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
  10. Kąpieli nago, korzystający, w tym dzieci powyżej 2 lat powinny mieć na sobie strój kąpielowy lub kąpielówki, mniejsze dzieci – pieluszkę,
  11. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 • Zakazuje się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, róża itp., choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 • Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.

3. Odpowiedzialność i kary

 • Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia obowiązuje odpłatność w wysokości 100% szkody, w tym wymiana uszkodzonego sprzętu lub wymiana zanieczyszczonej wody.
 • Operator basenu Family Resort Gąski nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu i basenu przedmiotów wartościowych.
 • Operator basenu Family Resort Gąski nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 • Użytkownicy, którzy nie stosują się do stosowania zasad regulaminu, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.
Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.