Regulamin sali zabaw „Family Resort Gąski”

 1. Wejście na Salę Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rodzic/opiekun dziecka korzystającego z Sali Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, tabliczkami informacyjnymi, tabliczkami piktogramowymi, znakami i instrukcją użytkowania oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Sali Zabaw.
 4. Sala Zabaw przeznaczona jest wyłącznie dla gości „Family Resort Gąski”
 5. Dzieci do 4 roku życia mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 6. Zabawki znajdujące się w Sali Zabaw przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia.
 7. Z urządzeń, zabawek znajdujących się na terenie Sali Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie i są oni zobowiązaniu do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń i zabawek.
 8. Zabrania się wynoszenia zabawek z Sali Zabaw.
 9. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera należy odpowiednio zabezpieczyć. Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów klienta.
 10. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dzieci w Sali Zabaw robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie sali zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w sali zabaw. Zabrania się w szczególności:
  1. popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,
  2. niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju.
 12. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt oraz jedzenia i picia w strefie przeznaczonej do zabawy dla dzieci.
 13. Dzieci i dorośli przebywający w Sali Zabaw są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i wykonywania poleceń personelu związanych z obowiązującym Regulaminem.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.
 15. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.